IZMENA REŽIMA SAOBRAĆAJA ZBOG PRIPREMA ZA IZGRADNJU MORAVSKOG KORIDORA

Kompanija Bechtel Enka UK Limited Beograd na osnovu rešenja Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture broj: 344-03-95832/2020-03,  dana 01.12.2020. izvršiti postavljanje privremene saobracajne signalizacije i izmenu režima saobraćaja na državnom putu IB -23, deonica 02303: Makrešane – Kruševac (Jasika) za potrebe obezbeđivanja ulaza i izlaza sa gradilišta tokom izvođenja pripremnih radova, u sklopu izgradnje autoputa E 761 (Moravski koridor), deonica: Pojate- Kruševac. Privremena signalizacija će važiti do 1. novembra 2021. godine.