IZGRADNJA BICIKLISTIČKE STAZE U AERODROMSKOJ ULICI

U Aerodromskoj ulici u Kruševcu počeli su radovi na obeležavanju biciklističkih staza u dužini od oko 800 metara.

 

Stalna konferencija Gradova i Opština je u martu 2019. godine otpočela realizaciju aktivnosti u okviru projekta “Održiva urbana mobilnost u gradovima i opštinama Srbije”. Ovaj projekat deo je šire inicijative – regionalnog projekta “Održiva urbana mobilnost u gradovima jugoistočne Evrope – II faza”, koji finansira Nemačka tehnička saradnja u okviru otvorenog regionalnog fonda za energetsku efikasnost. Projekat se fokusira na jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u Srbiji za aktivno sučeljavanje sa problemima saobraćaja u gradskim sredinama. Cilj projekta je pružanje podrške lokalnim samoupravama u Srbiji u boljem razumevanju značaja koncepta održive urbane mobilnosti, i jačanje njihovih kapaciteta kako bi se bolje suočili sa ovom problematikom. S tim u vezi a u okviru realizacije projekta u Kruševcu su počeli radovi na obeležavanju biciklističke staze. Treba istaći da je Kruševac prvi grad u Srbiji koji izradio strateški dokument “Plan održive urbane mobilnosti”.

 

 

Da podsetimo, Grad Kruševac već nekoliko godina obeležava manifestaciju “Evropska nedelja mobilnosti”, a 2016. godine je bio izabran u 10 najboljih u Evropi. Ova inicijativa ima za cilj promovisanje održivih vidova prevoza (pešačenje, vožnja bicikla i javni prevoz) umesto korišćenja privatnih automobila za kraće relacije.