ISPLATA NAKNADA NACIONALNE SLUŽBE ZAPOŠLJAVANJA

Nacionalna služba zapošljavanja obaveštava da će se, preko Banke “Poštanska štedionica”, izvršiti isplata:

– redovne novčane naknade nezaposlenim licima za februar 2021. godine u utorak 23.03.2021. godine,
– privremene novčane naknade licima koja žive na i izvan teritorije AP Kosova i Metohije, za februar 2021. godine u sredu 24.03.2021. godine.