GRADSKA ZDRAVA PIJAĆA VODA U KONJUHU I LJUBAVI

Radovi na izgradnji kompletne vodovodne mreže i nedostajaće infrastrukture, kako bi se na sistem priklucilo 6 prekomoravskih sela trajali su od 2017. godine. Osim 53 km kanalizacione i vodovdne mreže izgrađene su crpne stanice, hidrofori, rezervoari i ostali prateci objekti, za šta je opredeljeno oko 144 miliona dinara delom iz budžeta republičke direkcije za vode, grada Kruševca i JKP „Vodovod Kruševac“. Danas, kada se obeležava svetski dan voda, zdrava pijaća voda potekla je u selima Konjuh i Ljubava.

U prethodnih desetak dana intenzivno se radilo na priključivanju korisnika na sistem vodosnabevanja u selu Kamenare, gde će vodu dobiti 270 domaćinstava, a ukupno na ovom potezu je 566 domaćinstava, odnosno, 2560 stanovnika koji će dobiti zdravu pijaću vodu.