FORMIRAN PRIVREMENI ORGAN GRADA KRUŠEVCA

Juče je formiran Privremeni organ grada Kruševca koji je održao i svoju prvu sednicu. Za predsednika Privremenog organa imenovana je Jasmina Palurović, a za članove Predrag Vukićević, Aleksandar Jovanović, Siniša Maksimović i Saša Anđelković.

Time se ukidaju zakonodavni i izvršni organi vlasti lokalne samouprave, a do konstituisanja Skupštine grada i izbora Gradonačelnika, grad će voditi Privremeni organ na čelu sa Jasminom Palurović.

Na prvoj sednici donet je Poslovnik Privremenog organa Grada, imenovan sekretar, doneta Rešenja o prestanku mandata odbornika Skupštine grada, prestanku funcije predsednika i zamenika predsednika Skupštine grada, Gradonačelnika i zamenika Gradonačelnika, prestanku mandata funkcija članova Gradskog veća, pomoćnika Gradonačelnika i članova radnih tela Skupštine.

Imenovana je Komisija za kadrovska i administrativna pitanja.