EKORADIONICA KULTURNOG CENTRA „VESNICI PROLEĆA“

U okviru plana i programa rada Kulturnog centra Kruševac, održana je prva u nizu kreativna ekoradionica na temu “Vesnici proleća”. Svoju maštu i kreativnost iskazali su učenici prvog razreda O.Š. “Despot Stefan” iz Gornjeg Stepoša.

Ekoprolećnica osmišljena je sa ciljem da učenici nižih razreda steknu sposobnosti oslikavanja, te da na kreativan način izraze maštovitost na zadatu temu.