EDUKACIJA O ZNAČAJU HIGIJENE RUKU DECE ROMSKE ZAJEDNICE

U Kruševcu od 15.4.2021. počinje jednomesečna akcija „OPERI RUKE“ – edukacija o značaju higijene ruku dece romske zajednice kao preventivna mera okviru COVID-19 epidemije, koju realizuju Nacionalni savet romske nacionalne manjine Republike Srbije, Mobilni tim za inkluziju romske zajednice Opštine Kruševac, Dom zdravlja Kruševac, Udruženje Roma „Romani de“, u partnerstvu sa „Drugim projektom razvoja zdravstva Srbije“ Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

U periodu od 15. aprila do 15. maja 2021. godine biće sprovedena obuka roditelja i dece romske zajednice o higijeni ruku, putem socijalnih mreža „Facebook“ i „Viber“, i putem terenskih poseta. Roditeljima će biti dostavljene smernice za stvaranje prilike za razgovor sa decom i demonstriranje pravilnog pranja ruku kroz edukativne sadržaje i podršku deci da izraze svoje ideje, iskustva, doživljaje i predloge u vezi sa sticanjem navika pravilne higijene ruku. Planirano je da u akciji učestvuje 230 porodica i 513 dece iz naselja: Marko Orlović, Panjevac, Čitluk, Bivolje i Ulica „Cara Lazara“.

U pripremi lokalne kampanje, održana je edukacija edukatora putem vebinara u cilju osposobljavanja mobilnog tima za inkluziju Roma pri GO Kruševac i predstavnika civilnog sektora romske zajednice za rad, kako bi uz stručne savete radnog tima Ministrstva zdravlja edukovali roditelje i decu o higijeni ruku uz korišćenje odgovarajućeg edukativnog materijala. Na kraju akcije, svim učesnicima će biti dodeljene i prigodne nagrade, higijenski paketi za porodice, koje obezbeđuje Ministarstvo zdravlja u okviru „Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“.

Akcija „OPERI RUKE“- edukacija o značaju higijene ruku dece romske zajednice kao preventivne mere u okviru COVID-19 epidemije deo je Kampanje za higijenu ruku, koju je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije pokrenulo sa ciljem podizanja nivoa svesti o značaju higijene ruku za smanjenje širenja patogena i sprečavanje infekcija, uključujući i COVID-19 i usvajanja navika česte i pravilne higijene ruku kao dela svakodnevne prakse.
U vreme epidemije izazvane virusom korona, redovno održavanje higijene ruku od velike je važnosti za zaštitu zdravlja pojedinca i veoma delotvorna preventivna mera, uz nošenje maske i držanje distance. Ova važna životna navika, ne samo da sprečava zaražavanje, već i širenje infekcije na druge, koji su možda osetljiviji i podložniji infekciji.