DUALNO OBRAZOVANJE, NOVI OBRAZOVNI PROFILI /video

Školska uprava u Kruševcu, u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Rasinskog upravnog okruga, organizovala je sastanak sa direktorima srednjih škola, privrednicima, Nacionalnom službom za zapošljavanje i predstavnicima sindikata vezan za Plan upisa učenika u srednje škole po sistemu dualnog obrazovanja za školsku 2019/2020. godinu. Ovogodišnjim Planom upisa u srednje škole na teritoriji Rasinskog okruga, kada je u pitanju dualni sistem obrazovanja, planirano je ukupno 5 odeljenja, dva više u odnosu na prošlu godinu – rekao je načelnik Školske uprave u Kruševcu, Zoran Asković. To su sledeći obrazovni profili: modni krojač, operater mašinske obrade, mehaničar motornih vozila, tehničar za kompijutersko upravljanje na Ce eN Ce mašinama i kombinovano odeljenje operater mašinske obrade i bravar zavarivač.

 

Privrednici Rasinskog okruga, ove godine su prema rečima koordinatora u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac, Aleksandre Aleksić iskazali znatno veće interesovanje za školovanje kadrova po dualnom modelu nego lane. Po dualnom sistemu obrazovanja, u tekućoj školskoj godini, školuje se 75 đaka.