DONACIJA INFEKTIVNOM ODELJENJU OPŠTE BOLNICE

Pored donacije Grawe-a na poziv Vlade Republike Srbije u visini od 2,5 miliona dinara za nabavku respiratora i druge medicinske opreme, Grawe je obezbedilo i donaciju za Opštu bolnicu Kruševac – intektivno i grudno odeljenje, u visini od 242.902,00 dinara.

 

Tom prilikom je za potrebe Opšte bolnice obezbeđena neophodna medicinska oprema (aparati za bezkontaktno merenje temperature, digiralni aparati za merenje pritska, maske, rukavice…), kako bi pomogli našim zdravstvenim radnicima da sačuvaju svoje živote i kako bi bili bezbedni dok se bore za živote svojih sugrađana.

 

Ovo nije jedina donacija za grad Kruševac koju je Grawe obezbedio. Naime, krajem prošle godine obezbedili su nove dušeke za sve jaslene grupe Predškolske ustanove „Nate Veljković“ na teritoriji Kruševca, a pretprošle godine i nove dušeke za korisnike Doma za decu bez roditeljskog staranja „Jefimija“ u Kruševcu.

 

 

GRAWE nastavlja sa donacijama koje ce biti iskorišcene za nabavku medicinske i pratece opreme neophodne za negu i ocuvanje života gradana koji su najviše ugroženi epidemijom virusa COVID 19. U saradnji sa Ambasadom Republike Austrije GRAWE je doniralo 1300 zaštitnih maski za zdravstvene radnike koji su u vanrednim okolnostima najviše izloženi riziku. Pored toga, u saradnji sa Ambasadom Austrije I Privrednom komorom Srbije, u toku je i nabavka 230 antibakterijskih nepropustivih dušeka koje ce biti predate Upravi za logistiku Vojske Srbije i koji ce biti rasporedeni na Beogradskom sajmu ili u Areni, privremenim beogradskim bolnicama. Do sada su realizovane donacije u ukupnom iznosu od preko 3 miliona dinara. Zdravstvenom centru Vranje donirana su dva klima uredaja, kao i tri mašine za pranje i sušenje veša, dok su Gradskoj apoteci Vranje donirana sredstva za 1000 troslojnih epidemioloških maski. Odeljenju za grudne i infektivne bolesti Opšte bolnice u Kruševcu GRAWE je doniralo 15 aparata za bezkontaktno merenje temperature, 15 digitalnih aparata za merenje pritiska, 180 zaštitnih maski i 1900 rukavica.

 

Zajedno sa drugim clanicama Udruženja osiguravaca Srbije, GRAWE je ucestvovalo u donaciji sredstava koja su iskorišcena za nabavku respiratora, testova na korona virus, reagensa, medicinske i druge opreme potrebne tokom trajanja epidemije, a radilo se o kolicini za tri aviona koja su ih dostavila u našu zemlju. Spisak neophodnih sredstava uraden je u saradnji sa kabinetom predsednika Republike Srbije i Kriznim štabom za suzbijanje koronavirusa koji nabavljenu opremu raspodeljuje po principu prioriteta.

 

GRAWE osiguranje a.d.o. Beograd obaveštava svojih 70.000 klijenta da sve polise osiguranja ostaju aktivne I da, bez obzira na aktuelnu situaciju u zemlji koja je posledica pojave virusa COVID 19, pokrica iz ugovora o osiguranju i dalje važe, u skladu sa uslovima i ugovorenim parametrima, nezavisno od vrste ugovorenog osiguranja. Vodeci racuna o dobrobiti i interesima svih svojih klijenata, GRAWE je omogucilo i produženje roka za uplatu premije osiguranja sa 90 na 120 dana, bez obracuna zateznih kamata. Osiguranicima koji su imali polise putnog osiguranja, koji su se zatekli u inostranstvu i nisu mogli da se vrate u Srbiju usled vanredne situacije, GRAWE je omogucilo kupovinu dodatne polise kojom ce klijenti koji su se našli u ovakvoj situaciji „premostiti“ neplanirani produžetak boravka u drugoj državi.

 

Rukovodstvo GRAWE osiguranja sa timom koji broji 340 zaposlenih obezbedilo je dalje funkcionisanje svih poslovnih procesa, pa se tako svi zahtevi realizuju elektronskim putem u cilju smanjenja fizickog kontakta, bilo da se radi o informacijama, promenama po polisama, prijavi osiguranog slucaja, kao i zakljucenju novih ugovora.