DEŽURSTVA DOMA ZDRAVLJA TOKOM PRAZNIKA

Raspored dežurnih službi Doma zdravlja Kruševac na Sretenje – Dan državnosti, u petak i subotu, 15. i 16. februara 2019. godine:

 

Služba hitne medicinske pomoći dežura 24 sata;

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine dežura 24 sata;

Ambulanta u Dijagnostičkom centru – od 07.00 do 20.00 sati;

Ambulanta Konjuh – od 07.00 do 13.30;

Ambulanta Veliki Kupci – od 07.00 do 13.30;

Ambulanta Veliki Šiljegovac – od 07.00 do 13.30 i

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu – od 07.00 do 20.00.