DEŽURNE SLUŽBE ZA VREME PRAZNIKA

Raspored dežurnih službi Doma zdravlja Kruševac za vreme Novogodišnjih i Božićnih praznika, 01., 02. i 07. januara 2019. godine:

Služba hitne medicinske pomoći – 24 sata

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine – 24 sata

Ambulanta u Dijagnostičkom centru – od 07.00 do 20.00 sati

Ambulanta Konjuh – od 07.00 do 13.30 sati

Ambulanta Veliki Kupci – od 07.00 do 13.30 sati

Ambulanta Veliki Šiljegovac – od 07.00 do 13.30 sati

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu – od 07.00 do 20.00 sati