DEŽURNE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA KRUŠEVAC ZA PRAZNIK RADA

Raspored dežurnih službi Doma zdravlja Kruševac za Praznik rada, 01. i 02. maj 2018. godine:

Služba hitne medicinske pomoći   24 sata

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine   24 sata

Ambulanta u Dijagnostičkom centru   od 07h do 20h

Amb. Konjuh   od 07h do 14.30h

Amb. Veliki Kupci   od 07h do 14.30h

Amb. Veliki Šiljegovac   od 07h do 14.30h

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu   od 07h do 20h