DEŽURNE SLUŽBE DOMA ZDRAVLJA KRUŠEVAC – 1. MAJ

Dežurne službe Doma zdravlja Kruševac za Praznik rada – 01. maj: za 30. april., 01., 02. i 03. maj 2022. godine:

Služba hitne medicinske pomoći: dežura 24 sata;

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine: dežura 24 sata;

Ambulanta u Dijagnostičkom centru subota od 08.00 do 18.00 sati, nedelja od 08.00 do 18.00, ponedeljak od 07.00 do 20.00 i utorak od 07.00 do 20.00 sati;

Ambulanta u Konjuhu subota od 07.00 do 13.30, u nedelju ne radi, ponedeljak i utorak od 07.00 do 13.30;

Ambulanta Veliki Kupci subota od 07.00 do 13.30, u nedelju ne radi, ponedeljak i utorak od 07.00 do 13.30;

Ambulanta Veliki Šiljegovac subota od 07.00 do 13.30, nedelja od 07.00 do 13.30, ponedeljak i utorak od 07.00 do 13.30;

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu subota od 08.00 do 18.00 sati, nedelja od 08.00 do 18.00, ponedeljak od 07.00 do 20.00 i utorak od 07.00 do 20.00 sati;

Vakcinacija protiv Covid19 virusa, Dijagnostički centar, 4. sprat: subota od 08.00 do 14.00 sati.