DEZINFEKCIJA ULICA I OBJEKATA, 11.04.2020.

Ekipe Javno-komunalnog preduzeća „Kruševac“ i danas su na terenu i rade na obavljanju svojih redovnih aktivnosti, ali i na poslovima dezinfekcije kako ulica, tako i zdravtvenih i stambenih objekata u gradu.

 

Prva smena
1. Cisterna (pranje -dezinfekcija ulica): Pepeljevac,Vučak
2. Cisterna (pranje -dezinfekcija ulica):Šana,Jasika,Gavez
3. i 4. Cisterna (pranje -dezinfekcija ulica):Ambulanta 14 Otobar, Opšta bolnica,Gerontološki centar,Bagdala III
Vatrogasna cisterna: Dopuna kanistera sa dezinfekcionim sredstvom
Traktori sa atomizerima:
1.Padež, Vratare,Globare,Srnje
2. Uže ulice na Bagdali

 

Traktori rade u dbe smene u prvoj i drugoj

 

Druga smena
1. Cisterna (pranje -dezinfekcija ulica):Doljane, Žabare,Lukavac,M.Vrbnica,Meševo
2. Cisterna (pranje -dezinfekcija ulica): Gari, Pakašnica,Cerova, V.Jurić,Opšta Bolnica i 14.Oktobar
3. Cisterna (pranje -dezinfekcija ulica): Novo Naselje oko Stadiona, Radovana Miloševića, Šumadijska
4. Cisterna (pranje -dezinfekcija ulica): Vece Korčagina, Naselje Pejton (stari deo).

 

Treća smena

1. Cisterna (pranje -dezinfekcija ulica) :Ambulanta 14.Oktobar, Opšta bolnica, Stara i Nova Kosovska, R. Jakovljevića, Dositejeva, Luke Ivanovića, Kosturnica.
2. Cisterna (pranje -dezinfekcija ulica):Centar, Železnička
3. Cisterna (pranje -dezinfekcija ulica):Cara Lazara i Nade Marković.

 

Dezinfekcija zgrada po dnevnom rasporedu

 

Radna jedinica „Zelenilo“: Košenje trave u Naselju Rasadnik I i Nova Kosovska
Iznošenje smeća po rasporeduza subotu.
Napomena: Od 10.04.2020.godine dezinfekcija ambulanti (seoske i gradske) vrši Veterinarska stanica.

 

Izveštaj od 10.04.2020.godine
Napomena: Dana 10.04.2020 godine izvršena dezinfekcija 57.zgrada i to:
1.ul.Aleksandra Fleminga: 4 zgrade
2.Kraljevića Marka:8 zgrada
3.Puškinova:8 zgrada
4.Aljendeova 10 zgrada
5. Živorada Paunovića :18 zgrada
6. Bruski put:9 zgrada