ČIŠĆENJE REKA I VODOTOKOVA NA TERITORIJI KRUŠEVCA

U Kaoniku su u toku radovi na čišćenju Ribarske reke, koje izvodi JKP “Kruševac”, a u okviru projekta “Čišćenje reka i vodotokova druge kategorije” koji sprovodi grad Kruševac.

 

Iz Budzetskog fonda za zaštitu životne sredine opredeljeno je oko 3,5 miliona dinara za čišćenje reka i vodotokova druge kategorije a to su potoci i rečice koje protiču kroz naseljena mesta, a koje su, na žalost, pune otpada različite vrste.