CENTAR ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU /video

Digitalna transformacija je odlična prilika za mala i srednja preduzeća da ranim usvajanjem digitalnih tehnologija uvedu inovativne poslovne modele, značajno unaprede radne procese i stvore nove proizvode koji će im obezbediti brzi rast, konkurentnu prednost i osvajanje novih tržišta.

 

Proces transformacije zahteva strateški pristup, kako u analizi postojećeg stanja, tako i u planiranju budućih poslovnih aktivnosti. Jedan od ključnih preduslova za uspeh i postizanje punog efekta digitalne tranformacije je uvođenje novih poslovnih modela i principa poslovanja zasnovanih na dostupnim digitalnih alatima. Izabrane kompanije imaće dakle priliku da dobiju besplatne ekispertske analize od strane sertifikovanih konsultanata, koja definiše ključne oblasti koje treba unaprediti. Sledeći korak je razvoj i implementacija digitalne strategije sa ciljem podizanja svesti malih i srednjih preduzeća kroz podizanje poslovnih procesa, ponude proizvoda i usluga, komunikacije sa potencijalnim i aktuelnim kupcima, efikasnije planiranje finansiranja, podizanje profitabilnosti, marketinških i promo aktivnosti.