RADIONICE ZA PISANJE EVROPSKIH PROJEKATA

Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga u Centru za stručno usavršavnje,  organizovala je osam radionica za pisanje evropskih projekata. Projekat jačanja međuinstitucionalne saradnje i kadrovskih kapaciteta relavantnih subjekata u Rasinskom okrugu finansira Razvojna agencija Srbije, istako je direktor Agencije za regionalni razvoj Aleksandar Šaronjić i naglasio da je cilj osnaživanje jedinica lokalne samouprave za pisanje projekata iz fondova Evrpske unuje.

 

Jednodnevne obuke kroz osam radionica omogućile su polaznicima da napišu predlog projakata o različitim temama.