69 ŽENA TOKOM 2021. ZATRAŽILO PODRŠKU PUTEM SOS TELEFONA

Ukupan broj korisnica usluga SOS telefona Udruženja žena Peščanik za podršku ženama sa iskustvom nasilja u porodici tokom 2021, bio je 69 i to 58 žena koje su se javile prvi put i 10 žena, koje su i ranije koristile uslugu.

Broj primljenih poziva na SOS telefonu bio je 186 (što statistički znači da je svaka korisnica u proseku zvala 3 puta). Beležimo i 27 dolazaka u prostor SOS telefona, na individualne razgovore, koji se prethodno zakazuju. U 20 slučajeva, korisnicama je bila potrebna pravna pomoć i podrška.

Najveći broj žena je, prema njihovim izjavama, iz Kruševca, 30. U seoskim naseljima živi 20 korisnica SOS podrške dok je 18 žena kazalo da živi u nekom od susednih gradova.

Kada je reč o vrsti nasilja, najveći broj korisnica, 24, prijavio je psihološko i kombinovano psihološko i fizičko nasilje, 15.

Nešto manje od polovine ukupnog broja korisnica, 29, kazalo je da  se obratilo nekoj od institucija za podršku. Samo 4 su izrazile zadovoljstvo reakcijom postupajučih službenika / službenica.

SOS telefon UŽ Peščanik je, inače, osnovan februara 2009. i do sada je organizacija evidentirala oko 1000 žena, koje su se obratile za podršku ili oko 80 na godišnjem nivou.

Broj SOS telefona UŽ Peščanik je 066 006 606, a radno vreme od 12 do 18 časova radnim danima i od 11 do 15 časova subotom.