ODRŽANA TRIBINA NA TEMU NARKOMANIJE “NE, TO JE MOJ KONAČAN ODGOVOR”

U Kulturnom centru Kruševac održana je tribina na temu narkomanije, pod nazivom “Ne, to je moj konačan odgovor”. Tribina o narkomaniji organizovana je u saradnji sa Policijskom upravom Kruševac i Centrom za socijalni rad.

Ključne uloge, kada je reč o borbi protiv bolesti zavisnosti koje izazivaju psihoaktivne supstance, imaju prevencija i edukacija, budući da brojna istraživanja na ovu temu ukazuju da se pojava bolesti zavisnosti naročito kod mladih prevashodno vezuje za needukovanost. S tim u vezi, Kancelarija za mlade Odeljenja za društvene delatnosti, organizovala je tribinu „Ne, to je moj konačan odgovor!“ na temu narkomanije.

Kada je reč o prevenciji treba znati da ona predstavlja sveobuhvatan sistem kontrole i prevaspitanja, kojim se nastoje sprečiti nepovoljni uzroci, njihovo neposredno delovanje na pojedinca i društvene grupe kod kojih postoji veća mogućnost zavisnosti od droga. Ova tribina je samo jedna u nizu koju Grad Kruševac i relevantne institucije organizuju za mlade.