5. TELEFONSKA VANREDNA SEDNICA ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Na održanoj 5. telefonskoj vanrednoj sednici 05.07.2021. godine, gradski Štab za vanredne situacije grada Kruševca je doneo sledeće zaključke u skladu sa epidemiološkom situacijom na teritoriji grada Kruševca, Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (“Sl. glasnik RS”, br. 151/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020, 1/2021, 17/2021, 19/2021, 22/2021, 29/2021, 34/2021, 48/2021, 54/2021, 59/2021, 60/2021 i 64/2021 ), Zakonom o zaštiti stanovništva od zarazne bolesti (“Sl. glasnik RS”, br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020).

Zaključci su:

  1. Nalaže se JP „Poslovni centar“ da obavesti Opštu bolnicu Kruševac da od 06.07.2021. godine, prestaje sa važenjem pravno dejstvo zaključka kojim je naloženo besplatno parkiranje u javnoj garaži kod Dijagnostičkog centra Kruševac ul. Vojvode Putnika BB, za radnike Opšte bolnice Kruševac, osim u slučaju potreba zbog pogoršanja epidemiološke situacije, što će međusobnim dogovorom  rešavati JP „Poslovni centar“ Kruševac i Opšta bolnica Kruševac.
  2. Po preporuci i obaveštenju Zavoda za javno zdravlje Kruševac  i Doma zdravlja Kruševac, punkt za masovnu imunizaciju „Hala Sportova“ Kruševac na adresi Nikole Tesle br. 14,  od 05.07.2021. godine izmešta se u ambulantu Dijagnostičkog centra Kruševac, na adresi Vojvode Putnika BB.
  3. Nalaže se JP „Sportski centar“ Kruševac, da objekat Hale sportova, vrati u prvobitnu namenu.
  4. Predlaže se Domu zdravlja Kruševac i Zavodu za javno zdravlje Kruševac da nastave medijsku kampanju o važnosti i značaju imunizacije stanovništva, preko štampanih i elektronskih medija na teritoriji grada Kruševca.
  5. Počev od 06.07.2021. godine Grad Kruševac prestaje da refundira troškove sahrane preminulih lica od zarazne bolesti COVID-19, a na osnovu dostavnica JKP Kruševac. Refundacija troškova prema JKP „Kruševac“ za sahrane lica preminulih od virusa COVID-19 prestaje zaključno sa 05.07.2021. godine.
  6. Na snazi ostaju sve mere vezane za Afričku kugu svinja, a po preporuci Uprave za veterinu, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za teritoriju Grada Kruševca.

U ostalom delu nastavlja se dalja primena Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (“Sl. glasnik RS”, br. 151/2020, 152/2020, 153/2020, 156/2020, 158/2020, 1/2021, 17/2021, 19/2021, 22/2021, 29/2021, 34/2021, 48/2021, 54/2021, 59/2021, 60/2021 i 64/2021  ) kao i Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Sl. glasnik RS”, br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020).

Komentari su zatvoreni, ali su trackbacks i pingbacks otvoreni.