30. MAJ JE SVETSKI DAN OBOLELIH OD MULTIPLE SKLEROZE

Ove godine 30. maj – Svetski dan borbe protiv Multiple skleroze biće obeležen pod sloganom “Za istiM Stolom”.

Udruženje obolelih od multipleskleroze u Rasinskom okrugu postoji više od 20 godina. U toku jedne kalendarske godine organizuju dosta akcija koje su namenjene članovima udruženja u cilju pomoći, edukacije i podrške… u poslednjih godinu dana, kada je čitav svet suočen sa koronavirusom i Udruženje je svoje aktivnosti prilagodilo uslovima pandemije. Udruženje na Svetski dan obolelih ima zadatak da promoviše te svoje aktivnosti i život sa MS-om.

Multipla skleroza je podmukla bolest i od nje u Srbiji prema procenama boluje oko 9.000 ljudi, mada se smatra da je taj broj veći. Najčešće se javlja između 20. i 40. godine života, ali se može manifestovati i u bilo kom drugom životnom periodu. Tok bolesti je nepredvidiv, a žene oboljevaju dva puta češće nego muškarci.