TRODNEVNI SEMINAR ZA NOVINARE O IZVEŠTAVANJU O ROMIMA

Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac – CINK i Kruševac Press, uz podršku Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije, organizuju stručni skup za novinare i predstavnike organizacija civilnog društva “Jačanje kapaciteta lokalnih medija za izveštavanje o Romima i Romkinjama”. Cilj projekta je jačanje stručnih kapaciteta i etičkih standard novinara lokalnih medija u Centralnoj Srbiji za izveštavanje o Romima i Romkinjama kao i bolje povezivanje lokalnih medija i organizacija civilnog društva koje se bave problematikom romske populacije.

Najveći broj novinskih izveštaja o Romima i Romkinjama iniciran je određenim događajima, pre svega konferencijama za štampu i javnim skupovima na kojima se promovišu državne politike ili politike koje državni organi sprovode u saradnji sa predstavnicima međunarodne zajednice. Otuda i tekstovi u medijima o pitanjima vezanim za romsku populaciju prvenstveno zavise od već kreiranih događaja sa kojih mediji redovno izveštavaju u sklopu praćenja državnih organa, međunarodnih organizacija i slično, a ne na osnovu svog samostalno kreiranog interesovanja. Na temu najčešći stereotipi o izveštavanju o romskoj populacij istine i predrasude govorila je Snežana Živković, potpredsednica organizacije za prava Romkinja Romani Cikna. Da se o Romima i njihovim problemima nedovoljno izveštava u Srbiji smatra i Turkijan Redžepi, novinar i aktivista, glavni i odgovorni urednik romskog portala. Postoje relevantne analize o učestalosti pisanja medija o pitanjima vezanim za romsku populaciju u Srbiji, zastupljenosti određenih tema i kvaliteta izveštavanja te je seminar obuhvatio teme o kojima su govorili relevantni predavači Zašto je važna edukacija za izveštavanje o marginalizovanim grupama, koji su to najčešći stereotipi o izveštavanju o romskoj populaciji kao i primeri dobre prakse..