15. SEDNICA STRUČNO-OPERATIVNOG TIMA ZA POPLAVE, ZAŠTITU I SPASAVANJE

Usled jake vremenske nepogode koja je intezivno pogodila deo teritorije gradskog naselja Kruševac juče, 05.07.2023. u periodu od 18.15 do 18.48 časova, održan je 15. sastanak SOT-a na kome je na kome je sagledana situacija na gradskom i seoskom području tokom današnjeg dana.

U toku današnjeg dana je izvršen obilazak zabavnog parka „Šarengrad“, Sportskog centra Kruševac i stambene zgrade u Sinđelićevoj br. 6. Sve nadležne službe su nastavile sa otklanjanjem posledica nevremena od prethodnog dana. Prema izveštaju Školske uprave došlo je do oštećenja na 6 školskih objekata na seoskom i gradskom području.

Javni prevoz funkcioniše na svim putnim pravcima prema važećem redu vožnje. Zdravstvene ambulante rade po ustaljenom principu, a vodotovki prvog i drugog reda su stabilni.

Nakon isprljenje diskusije gradonačelnik Jasmina Palurović, kao komandant GŠVS predložila  je sledeće zaključke, koji su jednoglasno usvojeni:

  1. Usvojeni izveštaji nadležnih službi o otklanjanju posledica elementarne nepogode od 05.07.2023.
  2. Sve državne i komunalne službe da nastave uklanjanje posledice vremenske nepogode;
  3. U skladu sa današnjim upozorenjem RHMZ od 06.07.2023., za moguće vremenske nepogode nastaviti sa čuvanjem ljudskih života i imovine građana;