12. DRŽAVNO PRVENSTVO SPECIJALNE OLIMPIJADE SRBIJE U PLIVANJU

Po godišnjem planu i programu rada Specijalne Olimpijade Srbije za 2018.god., grad Кruševac je izabran za domaćina 12. Državnog prvenstva Specijalne Olimpijade Srbije u plivanju uz pomoć Sportskog kluba za decu i omladinu sa posebnim potrebama „Palestra“.
Na ovom takmičenju očekuje se učešće 12 gradova širom Srbije u kojima postoje i rade sportski klubovi za decu i omladinu sa posebnim potrebama.
Takmičenje će biti održano u subotu 17.03.2018.god. na zatvorenim bazenima Sportskog Centra Кruševac.