10. DECEMBAR – SVETSKI DAN LJUDSKIH PRAVA

Obeležavanje Međunarodnog dana ljudskih prava je počelo 1950. godine, dve godine nakon što je je 10. decembra 1948. u UN potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. U toj deklaraciji je istaknuto da su ljudska prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti. Tim dokumentom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čoveka – od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje. U okviru Saveta Evrope 1950. doneta je Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koja, pored osnovnih prava, ustanovljava i mehanizme zaštite i nadzora nad njihovim ostvarivanjem.

 

U ponedeljak, 10.12.2018.godine, od 13.00 sati na Trgu kosovskih junaka, udruženja Alternativni centar za devojke i Romani cikna iz Kruševca realizovaće uličnu akciju koja za cilj ima podizanje svesti javnosti o problemu nasilja nad ženama. Tokom akcije aktivistkinje i aktivisti ovih udruženja javnosti će učiniti vidljivim transparente sa porukama koje targetiraju jedan od gorućih problema kako u Srbiji, tako i globalno – nasilje nad ženama!

10. decembra obeležava se Međunarodni dan ljudskih prava, kojim se ujedno simbolično završava globalna kampanja “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”. Gore pomenuta kampanja deo je šire akcije koja se na nacionalnom i međunarodnom nivou realizuje u periodu od 25. novembra do 10. decembra svake godine.

Prema rezultatima koje sakuplja i obrađuje Mreža žena protiv nasilja koju čini 17 organizacija, u periodu od 01. januara do 01. novembra 2018. na SOS telefon pristiglo je 8386 poziva, 3777 žena se obratilo za podršku, u tom periodu ove organizacije pružile su 12553 usluge.