U KRUŠEVCU SU POSTAVLJENE SERVISNE STANICE ZA BICIKLE