EU IZDALA 52.000 BORAVIŠNIH DOZVOLA SRBIMA U 2019.