ZZJZ: VODA JE BEZBEDNA ZA PIĆE I PRIPREMANJE HRANE

Nakon analiziranja pristiglih fizičko-hemijskih i mikrobioloških rezultata uzoraka vode za piće iz distributivnog sistema JKP „Vodovod-Kruševac“, a na osnovu savremenih stručnih saznanja i stručnih konultacija, uz sagledavanje situacije na terenu, ZZJZ Kruševac je mišljenja da je voda u mreži gradskog vodovoda u Kruševcu zdravstveno bezbedna i može se korisiti za piće i pripremanje hrane!!