ZAVRŠEN PROJEKAT „IMAM DIPLOMU I SLOBODAN SAM“

Rano napuštanje škole i odustajanje od formalnog obrazovnog sistema, predstavlja problem sa kojim se suočavaju mnoge države u svetu, uključujući i Srbiju. Iako je ovaj problem bio prepoznatljiv odavno, naša država je pre samo nekoliko godina postala svesna njegovog obima i značaja, pa on još uvek nije sistematski istražen. A posledice ranog napuštanje škole i odustajanje od formalnog obrazovnog sistema koje su do sada prepoznate su recimo – na individualnom nivou – frustracije, društvena marginalizacija, suočavanje sa poslovima u „sivoj zoni“ odnosno bez zdravstvenog i penziono-invalidskog osiguranja, sa smanjenom mogućnošću za stalnim zaposlenjem, povećanom zavisnošću od socijalne zaštite i mnoge druge, zatim na socijalnom nivou – nizak obrazovni nivo populacije, visoka stopa nezaposlenosti, velika budžetska izdvajanja za socijalnu pomoć, povećanje delikventnog ponašanja.. ali i na ekonomskom nivou što se ogleda u slabom ekonomskom napredtu i rastu privrede jedne zemlje. Tim stručnjaka i entuzijasta iz Udruženja samohranih majki „Knjeginja Milica“ iz Kruševca, u Opštini Varvarin, kao jednoj od nerazvijenih opština Rasinskog okruga, prepoznao je tlo na kome se ovaj problem u tišini razvija i tada se rodila ideja o projektu „Imam diplomu i slobodan sam“, koji bi kao primarni cilj imaoredukovanje pojave ranog napuštanja škole i odustajanja od formalnog obrazovanja u Opštini Varvarin, kroz stvaranje institucionalnog i normativnog okvira za suočavanje sa ovim problemom, kao isprovođenjem prevencije, intervencije i kompenzacionih međusektorskih mera. Projekat je predvideo sprovođenje niza aktivnosti, od kojih su mnoge inovativnog karaktera za jednu malu sredinu kakva je Opština Varvarin. Naišli su na odličan prijem u varvarinskoj lokalnoj samoupravi i zajedničkim snagama došli do sredstava EU za realizaciju projekta „Imam diplomu i slobodan sam“.

 

 

Na početku projektnih aktivnosti, sačinjen je intersektorski tim od predstavnika Opštine Varvarin, Udruženja „Knjeginja Milica“ i različitih ustanova i institucija Opštine koje u svom delovanju imaju i brigu o deci predškolskog i školskog uzrasta i o mladima, ukupno 11 članova.

 

Kako bi se deca što bolje animirala i prihvatila obrazovanje kao potrebu, u okviru druge faze projekta organizovana su razni konkursi – literarni i likovni,takmičenja, sportska nadmetanja, izleti, čak je organizovan i pravi filski festival.

 

Projekat “Imam diplomu i slobodan sam“ realizovali su u partnerstvu Opština Varvarin i Udruženje samohranih majki “Kneginja Milica“ Kruševac. Vrednost projekta iznosi 181.459,20 evra, od čega je donacija Evropske unije 161.262,79 evra.

 

Partneri na projektu „Imam diplomu i slobodan sam“ nadaju se da su uspešno realizovali ovaj projekat i da će on poslužiti kao primer dobre prakse za ustanove koje se bave ovim problemom, kao i za druge gradove i opštine u Srbiji, koje tek treba da se sistematski suoče sa problemom ranog napuštanja škole i odustajanje od formalnog obrazovnog sistema.