VODOVOD KRUŠEVAC: KORISNICIMA ZDRAVA PIJAĆA VODA

Nakon uspešno izvedenih radova na magistralnom cevovodu Ø 1000 koji su blagovremeno najavljeni putem sredstava javnog informisanja, a koji su realizovani prošle subote 04. juna, u distributivni sistem gradskog vodovoda je upuštena tehnička voda. Ovi opsežni radovi na lokaciji u Lipovcu obuhvatali su zamenu dotrajalog starog ventila na muljnom ispustu, remont klipno–prstenastog ventila koji ima ulogu regulacije protoka vode u zavisnosti od količine potrošnje, zamenu merne opreme koje se nalaze na merno regulacionom bloku i štelovanje sa automatskim radom koji se prati iz komandnog centra.

Takođe, izvršili smo i zamenu merača hlora na dovodnom cevovodu ispred rezervoara u Lipovcu, a njegova uloga je veoma značajna jer ima automatsku funkciju dohlorisavanja vode nakon njenog izlaska iz rezervoara Lipovac i upuštanja ka gradu. Paralelno sa navedenim radovima, izvršili smo i ispiranje magistralnog cevovoda od Majdeva do Lipovca u dužini od 14 kilometra, nakon čega smo u večernjim satima upustili tehničku vodu u sistem. Narednih dana nastavili smo sa ispiranjem mreže u gradu i sa stabilizacijom sistema na celoj našoj teritoriji. Nakon toga, Zavod za javno zdravlje Kruševac, kao ovlašćena referenta ustanova za ispitivanje kvaliteta vode, je započeo sa redovnim uzorkovanjem analiza vode.

Nakon analiziranja pristiglih fizičko-hemijskih i mikrobioloških rezultata uzoraka vode za piće iz distributivnog sistema JKP „Vodovod – Kruševac“ i uz sagledavanje situacije na terenu ZZJZ Kruševac mišljenja je da je voda u mreži gradskog vodovoda u Kruševcu zdravstveno bezbedna i može se koristiti za piće i pripremanje hrane.

Takođe, u Fabrici za proizvodnju vode u Majdevu mikrobiološka i hemijska laboratorija su konstantno radile analize vode u proizvodnji kao stručna pomoć ZZJZ i naši korisnici sa sigurnošću mogu da piju zdravu pijaću vodu sa našeg distributivnog sistema.

JKP „Vodovod – Kruševac“ je u periodu obustave vodosnabdeavnja i upuštanja tehničke vode u sistem, pa do objave konačnih rezultata o ispravnosti vode za piće od strane ZZJZ Kruševac, sve svoje korisnike na teritoriji Rasinskog okruga snabdevao pijaćom vodom putem stacionarnih i pokretnih cisterni i to uz pomoć Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Kruševca, Vatrogasno spasilačke jedinice, Službe mesnih zajednica, JKP Kruševac, opština i javnih komunalnih preduzeća iz Kraljeva, Vrnjačke banje, Varvarina, Trstenika, Paraćina, Prokuplja, Brusa, Aleksinca i Aleksandrovca. Takođe, uvedena je i služba neprekidnog dežurstva gde su korisnici mogli da
dobiju sve informacije tokom 24 časa. Mi smo neprekidno snabdevali vodom sve zdravstvene ustanove u gradu, kao kuhinju „Pionir“ Nate Veljković, Gerontološki centar Kruševac, a zahtevi korisnika koji su bilo kojim putem upućeni prema JKP ,,Vodovod – Kruševac“ su rešavani u kratkom roku.