VAŽNA ULOGA RADIO-AMATERA U VANREDNIM SITUACIJAMA

Uloga radio veza u vanrednim situacijama, kao što su elementarne nepogode, bila je jedna od tema predavanja održanog u Beloj sali Kulturnog centra Kruševac.

Bez obzira što je savremeni način komunikacije značajno olakšan  zahvaljujući napretku tehnologije i internetu koji je u današnje vreme dostupan gotovo svima, ne treba zapostaviti radio komunikaciju koja igra važnu ulogu u vanrednim situacijama izazvanim elementarnim nepogodama kada vrlo često dolazi do prekida struje, interneta.. S tim u vezi, Radio klub Bagdala u saradnji sa odeljenjem za vanredne situacije grada Kruševca realizovao je predavanje na pomenutu temu u Beloj sali KCK.

Radio klub “Bagdala”, koji je osnovan davne 1948. godine od strane Opštine Kruševac. U svom dugogodišnjem radu zauzimao je vodeća mesta i danas spada u najuspešnije klubove u Savezu radio-amatera Srbije. Svake godine radio-amateri kluba “Bagdala” učestvuju na saveznim i svetskim takmičenjima gde osvajaju visoka mesta, broji oko 200 članova, od kojih je 50 aktivno.