USPEŠNO SANIRAN KVAR NA CEVOVODU KA OPŠTINI ĆIĆEVAC

Usled havarije na magistralnom cevovodu Ø600 koja se desila u popodnevnim časovima 21.03.2023. godine na relaciji Šanac – Bošnjane bez vode su ostali korisnici na teritoriji opštine Ćićevac.

Ekipe održavanja JKP „Vodovod – Kruševac“ su odmah pristupile na teren kako bi izvršile defektažu kvara. Nakon utvrđivanja vrste kvara, ekipe Vodovoda su tokom ranih jutarnjih časova 22.03.2023. godine otpočele sanaciju istog.

Ekipe na terenu su uložile maksimalne napore tokom jučerašnjeg dana do kasnih večernjih sati kako bi se ovaj kvar sanirao u što kraćem vremenskom periodu i korisnici dobili vodu. Radovi na sanaciji havarije uspešno su završeni 22.03.2023. godine u kasnim večernjim satima.

Nakon sanacije kvara i puštanja vode u sistem, tokom noći 23.03.2023. godine vodosnabdevanje je ponovo uspostavljeno u svim mestima koja su ostala bez vode, što znači da JKP „Vodovod – Kruševac“ nastavlja sa normalnom isporukom vode za sve korisnike na teritoriji opštine Ćićevac.

Sve vreme prekida vodosnabdevanja korisnike na teritoriji opštine Ćićevac JKP „Vodovod-Kruševac“ je snabdevao vodom za piće putem statičnih cisterni na datim lokacijama po planu i dogovoru sa JKSP „Razvitak“ Ćićevac.