U KRUŠEVCU ODRŽANA SEDNICA SINDIKATA UPRAVE SRBIJE

Na današnjoj sednici razmatran je materijalni položaj zaposlenih u državnim organima, ustanovama obaveznog socijalnog osiguranja i jedinicama lokalne samouprave.

Predsednik Sindikata uprave Srbije Slađan Bobić izjavio je da će taj sindikat u narednom period započeti pregovore sa Vladom Srbije o izmeni ili donošenju nove Uredbe o koeficijentima, kako bi izdejstvovali veće plate zaposlenih u organima lokalnih vlasti. Bobić je rekao da sada zaposleni u lokalnim samoupravama u Srbiji imaju zarade niže od republičkog proseka. Prema njegovim rečima, potpisivanjem posebnog kolektivnog ugovora zaposleni u organima lokalnih vlasti u 2023. godini su izdejstvovali da od 1. januara ove godine dobijaju veće jubilarne nagrade, tako da će im biti isplaćivane ne u neto iznosu već u bruto iznosu.

Sindikat uprave Srbije organizuje sindikalne sastanake u šest velikih gradova širom naše zemlje među kojima je i Kruševac, kako bi upoznao članstvo sa onim što je učinjeno za zaposlene u državnim organima, ustanovama socijalnog osiguranja i lokalne samouprave u pregovorima sa Vladom.