TOPLANA: U OVOM TRENUTKU NA STANJU JE 15.000 TONA UGLJA

U JKP “Gradska Toplana” sumirani su rezultati rada u ovoj godini. U ranijem periodu Toplana se nalazila u velikim problemima koji su rešeni nakon što je država finansirala rekonstrukciju kotlova i na gas i na ugalj. Danas ovo preduzeće izmirilo je predhodna dugovanja koje je imalo i krenulo u investiranje. Letnji meseci su iskorišćeni za ulaganja u toplotnu mrežu i prateće aktivnosti u cilju što bolje pripreme za grejnu sezonu koja je ove godine počela ranije, odnosno 4. oktobra.

Odlazeća 2021. godina za menadžment i zaposlene bila je investiciona i radna. Sumirajući rezultate rada u ovoj godini direktor JKP “Gradska toplana” Dušan Gvozdenović napravio je poređenje stanja u Toplani nekad i sad.

Gradska Toplana je jedna od retkih u Srbiji koja u svakom trenutku ima dovoljne količine energenata koji su nabavljeni na vreme. U ovom trenutku Toplana na stanju ima 15 hiljada tona uglja.
Ugalj se nabavlja iz više rudnika koji je visoke toplone moći i koji zadovoljava zahteve i standard, ističe Gvozdenović.

Sporadični kvarovi koji se dešavaju su tehničke prirode i u najkraćem mogućem roku, zahvaljujući brzoj intervenciji zaposlenih, se saniraju. Podsećanja radi, gradska Toplana je prethodnu grejnu sezonu, zbog loših vremenih uslova, produžila do maja meseca, a ovu krenula ranije, odnosno 4.oktobra, što dovoljno govori o odgovornosti prema korisnicima i spremnosti mendžmenta preduzeća da reaguje na vreme u cilju kvalitetnije grejne sezone i kako bi u svim delovima grada bila zadovoljavajuća temperatura u stanovima i poslovnim prostorima. U narednoj godini planovi su nova ulaganja u toplotnu mrežu i tekuća investiranja kako bi se obezbedilo još kvalitetnije grejanje u Kruševcu.