TOPLANA IMA ENERGENTE, ŽALBE NEOSNOVANE

Zbog brojnih neosnovanih poziva vezanih za kvalitet isporučene toplotne energije, ovom prilikom podsećamo korisnike da je Odlukom o načinu i uslovima snadbevanja toplotne energije grada Kruševca predviđeno da prosečna temperatura u grejnim prostoru iznosi ±20°C. Takođe, podsećamo da je srednja spoljnja temperatura u prethodnom periodu bila 15°C te nije postojala potreba za pregrejavanjem potrošača. Shodno spoljašnjim temperaturama Toplana će i u narednom periodu proizvoditi i isporučivati grejanje.

 

Ali sa željom da nastavimo kvalitetnu saradnju sa svim korisnicima, svaku reklamaciju potrošača detaljno ćemo razmotriti i ekipe zadužene za merenja utvrdiće stanje po zahtevima, te ukoliko se utvrdi da su temperature u stanovima niže od propisanih u skladu sa tim i računi za utrošenu energije biće korigovani. Isto tako potrošači moraju biti upoznati sa činjenicom da ukoliko zahtevaju merenje, a utvrdi se da je temperatura u skladu sa propisanom, sami će snositi troškove neopravdane reklamacije.

 

Na kraju da istaknemo da je JKP “Gradska toplana” obezbedila dovoljne količine energenata za predstojeću grejnu sezone, te da građani nemaju razloga za brigu.

 

Saopštenje: J.K.P.”Gradska toplana”, Kruševac