SUD U STRAZBURU PRESUDIO U KORIST RADNIKA

Evropski sud za ljudska prava naložio je državi Srbiji da zbog kršenja prava na suđenje u razumnom roku isplati po 2.000 evra svakom od 28 bivših radnika nekoliko državnih firmi, koje su otišle u stečaj tokom 2009. i 2010. godine.

 

Nalog je dat u dve presude suda u Strazburu u slučajevima “Radovanović i drugi protiv Srbije”, koji su bili zaposleni u Fabrici reznog alata u Čačku i “Stevanović i drugi protiv Srbije”, nekada zaposleni u preduzećima “Vučje”, “Inkol”, “Elektrouniverzal” i “Graditelj”.

 

Presude su objavljene u Službenom glasniku Srbije. U oba slučaja sud je konstatovao da država mora da plati podnosiocima predstavki u roku od tri meseca po 2.000 evra, umanjeno za iznose koji su eventualno već plaćeni na domaćem nivou, u pogledu nematerijalne štete, troškova i izdataka, kao i bilo koji porez koji se može naplatiti. Nakon isteka roka od tri meseca do isplate, kamata će biti obračunata na pomenute iznose po stopi koja je zasnovana na najnižoj kamatnoj stopi Evropske centralne banke tokom perioda neispunjavanja obaveza, plus tri procentna poena, navodi se u presudama. U oba slučaja radi se o radnicima koji su pred sudovima u Srbiji dobili pravosnažne presude po kojima je naloženo da im se isplate zaostale zarade, a potom i presude da im je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, ali im je dodeljeno između 100 i 400 evra radi naknade nematerijalne štete. Međutim, sud u Strazburu smatra da oni treba da dobiju iznose od po 2.000 evra zbog nerazumno dugačkih procesa.

 

Izvor: rts.rs