Sednica okružnog odbora samostalnog sindikata komunalno – stambene delatnosti

U Kruševcu je održana sednica okružnog odbora samostalnog sindikata komunalno – stambene delatnosti na kome je razmatrana realizacija solidarne pomoći u skladu sa Aneksom 2 Posebnog kolektivnog ugovora, a koja za ovu godinu iznosi 41.800 dinara i koja je obavezujuća za sva preduzeća komulne delatnosti