SEDNICA GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Na šestoj vanrednoj sednici Štaba za vanredne situacije održanoj dana 19.03.2020.g. u 15 časova, pročitane su sve Odluke Vlade i ministarstava koje su stupile na snagu danas i iste se nalaze u izvornom obliku na našem sajtu.

 

Izveštaj Zavoda za javno zdravlje je da su do danas 611 osoba koje su doputovale iz inostranstva stavljene pod nadzor. Trenutno 3 osobe leže u izolacionoj jedinici infektivnog odeljenja, stabilnog opšteg stanja. 

 

Nastavlja se sa poslovima dezinfekcije i pojačane higijene gradskog i seoskog područja.

 

Po informacijamakoje imamo iz CALL Centra ukupno je obavljeno više od 260 poziva, gde je iznet problem identifikacije volontera. S obzirom da je bilo zloupotreba, Štab je naložio Službi MZ da jasno istakne volontere identifikacionom propusnicom na kojoj je grb grada i pečat grada. Gradski štab za vanredne situacije nalaže da se radnici Gradske uprave, javnih preduzeća i ustanova koji nisu radno angažovani stave u funkciju CALL Centrai volontera u cilju pomaganja najstarijim sugrađanima u selu i gradu.

 

Nalaže se JP „Poslovni centar“ da oslobodi i omogući javnu garažu kod Dijagnostičkog centra za parkiranje vozila radnika Opšte bolnice Kruševac. Parking će biti besplatan. Nalaže se Opštoj bolnici Kruševac da svoje radnike usmeri na parking pored Dijagnostičkog centra. 

 

Nalaže se Zavodu za javno zdravlje da JKP „Kruševac“ dostavi naziv hemijskog sredstva bezbednog za sanitarnu upotrebu i pranje ulica.

 

Nalaže se dalja i oštrija kontrola nadzora i sanitarne zaštite, posebno zdravstvenih objekata i institucija, javnih i državnih ustanova, maloprodajnih objekata, ugostiteljskih objekata i dr, od strane gradskih i republičkih inspekcijskih službi.

 

Nalaže se dalja i oštrija kontrola kretanja starijih lica, okupljanja i rada ugostiteljskih i drugih objekata u skladu sa Zaključkom Vlade. 

 

Štab za vanredne situacije je obavestio sve članove Štaba da je Grad obezbedio uređaj za proizvodnju natrijum hipohlorita HILOROGEN H1000 koji služi za dezinfekciju podova i čvrstih površina. U narednom periodu predstoji nabavka oko 200 rezervoara koji će biti raspoređeni po ustanovama i preduzećima i dalje korišćeni za pretakanje u manje prskalice od 20l sa kojima će se vršiti dezinfekcija svih površina. Ovo sredstvo će biti dostupno i građanstvu u manjim ambalažama.

 

Štab za vanredne situacije je obavestio sve članove Štaba da će Klub privrednika obezbediti veliku količinu praška za pranje, sredstva za brisanje stakla, dezinfekciona sredstva, maski i rukavica, koji će u narednom periodu više od 700 volontera podeliti najugroženijim domaćinstvima i penzionerima. 

 

Nalaže se svim privrednim subjektima koji se bave transportom da svoje kapacitete stave na raspolaganje Štabu i da sarađuju sa drugim privrednim subjektima kojima je njihova usluga neophodna prvenstveno za transport osnovnih životnih namirnica.