SASTANAK O POČETKU RADA POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA U KRUŠEVCU