RIBARSKA BANJA: ŠKOLA PERINATALNE MEDICINE

U Ribarskoj banji do 8. septembra održava se škola perinatalne medicine. Eminentni predavači prezetovaće najaktuelnije stavove na temu „Preterminski porodjaj“. Događaju prisustvuje oko 130 ginekologa i pedijatra neonetologa iz zdrvastevnih ustanova Srbije.

 

Perinatalna medicina je grana medicine koja proučava perinatalno razdoblje života, tj. od začeća do sedam dana nakon rođenja. U suštini ona objedinjuje akušerstvo i neonatologiju, kao granu pedijatrije. Škola perinatalne medicine kroz razne aktivnosti pokušava da napravi napredke u ovoj oblasti.