REŠAVANJE ZAHTEVA ZA PRIJEM DECE U PROGRAME U CELODNEVNOM TRAJANJU

Obaveštavaju se roditelji i drugi zakonski zastupnici dece predškolskog uzrasta od 6 meseci do 5 i po godina, da će se rešavanje zahteva za prijem dece u programe u celodnevnom trajanju Predškolske ustanove „Nata Veljković“ obaviti u periodu od 1. 6. do 17. 6.2022. godine. Rešavanje zahteva za vrtić „Pčelica“ biće naknadno vršeno, u drugoj polovini avgusta 2022. godine.

Zahtevi za prijem za programe u celodnevnom trajanju dostavljaju se zaključno sa 31. 5.2022. godine:

  • elektronskim putem, na nacionalnom portalu eUprava ili
  • na portirnici vrtića „Neven“, ul. Bosanska 21, uz prateću dokumentaciju.

Rešavanje zahteva za prijem dece vrši se komisijski. U razmatranje će se uzimati zahtevi sa potpunom dokumentacijom.

Spisak primljene dece u programe u celodnevnom trajanju (osim za vrtić „Pčelica“) biće istaknut na vratima vrtića za koji je roditelj/drugi zakonski zastupnik podneo zahtev za prijem, kao i na internet strani Ustanove, od 20. 6.2022. godine.

Sklapanje Ugovora o korišćenju usluga sa PU „Nata Veljković“ za decu koja budu primljena u programe u celodnevnom trajanju vršiće se od 6. 7. do 29. 7.2022. godine.