RADOVI NA UREĐENJU STAROG I NOVOG GROBLJA

Zakonom o javnim preduzećima, zakonom o komunalnim delatnostima, kao i gradskim odlukama, definisane su osnovne delatnosti preduzeća: čišćenje i pranje javnih površina, zimsko održavane trotoara i trgova, sakupljanje, prevoz i deponovanje smeća fizičkih i pravnih lica, podizanje i održavanje zelenih površina u gradu, uređene, sahranjivanje i prevoz umrlih lica kao i održavanje i upravljane grobljima.

 

Treba napomenuti činjenicu da je isti broj radnika JKP “Kruševac” koji je angažovan na građevinskim radovima, angažovan i na poslovima košenja trave i uređenja grobnih mesta, odnosno u pitanju su isti radnici komunalnog preduzeća, ali u narednim danima, tokom ove radne nedelje oni će imati pomoć i kolega angažovanih u jedinici “Zelenilo”.

 

Pored osnovnih, Preduzeće je razvilo niz pratećih delatnosti u cilju pružanja usluga građanima: proizvodnja i prodaja ukrasnog bilja i sadnica u rasadniku i stakleniku, prodaja cveća i pratećeg asortimana u tri prodajna objekta u gradu i uređenje dvorišta i zelenih površina sa izradom projektne dokumentacije.