PRIMENA NOVOG ZAKONA O ARHIVSKOJ GRAĐI

Novi Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti nije uneo velike novine, što se tiče samog metoda i značaja uređenja i zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala, ali se izrodio novi, elektronski oblik arhivske građe, ali i promenili mnogi propisi u tom periodu, te je morao da bude donet novi propis usklađen sa trenutnim zakonodavstvom. Pored toga, obaveze subjekata su precizirane i pobrojane, a kazne za nepoštovanje propisa su velike. Naime, navedenim zakonom uređuju se sistem zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala, uslovi i način korišćenja arhivske građe, organizacija, nadležnost i delatnost arhiva u Srbiji.

Ovaj zakon odnosi se na sva pravna lica, bez obzira da li pripadaju javnom ili privatnom sektoru i u kojem su definisani stvaraoci i imaoci arhivske građe koji su dužni dostaviti nadležnom arhivu prepis arhivske knjige najkasnije do 30. aprila za dokumentarni materijal nastao u prehodnoj godini. Ovim Zakonom kaznena politika je pooštrena, te za neispunjenje obaveza iz Zakona o arhivskoj građi predviđena je visoka novčana kazna.

Inače, ovakva savetovanja na temu primene Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti biće održana u svim opštinama Rasinskog okruga. Predavači na skupu bili su arhivski savetnici na poslovima zaštite arhivske građe, a savetovanje je namenjeno privrednim subjektima, javnim preduzećima i institucijama sa teritorije grada Kruševca.