PRIJEM U GRADSKOJ KUĆI ZA NAGRADJENE  NA SAJMU POLJOPRIVREDE