PREZENTACIJA DOKUMENATA I KONSULTACIJE VEZANE ZA “MORAVSKI KORIDOR”

“Koridori Srbije” pozivali su javnost, organe i zainteresovane organizacije da se uključe u javne konsultacije povodom izrade Studije procene uticaja na životnu sredinu i društvo, Plana upravljanja i monitoringa životne sredine i društva, Plana angažovanja zainteresovanih strana i Okvira za raseljavanje i obnovu egzistencije za realizaciju projekta Autoput Pojate – Preljina, odnosno “Moravski koridor”. Javne konsultacije i prezentacija dokumenata u Kruševcu održane su 25. septembra u Kruševcu. Naime, Vlada Srbije planira da finansira projekat kroz finansijske zajmove različitih međunarodnih finansijskih institucija. Projekat zahteva potpunu procenu uticaja na životnu sredinu i društvo. Cilj studije o proceni uticaja na životnu sredinu je da se izvrši ekološka i socijalna procena projekta da dokumentuje potencijalne uticaje povezane sa fazama njegove izgradnje i rada, te da obezbedi mere ublažavanja kako bi se sprečili ili smanjili svi štetni uticaji. Uticaji koji se smatraju velikim su rizik od poplave tokom izgradnje autoputa, kvalitet vazduha, buka , gubitak privatnog zemljišta, usitnjavanje poljoprivrednih parcela, fizičko i ekonomsko raseljavanje lica pogođenim projektom i saobraćaj. Sa druge strane, ovi uticaji se uglavnom zasnivaju na razvoju u lokalnoj ekonomiji i mogućnostima zapošljavanja tokom faza izgradanje i rada što će proizići iz direktnih i indirektnih prilika za posao. Prezentacija dokumenata i javne konsultacije organizuju se saglasno standardima Međunarodne finansijske korporacije. Ove planove će tim stranih i domaćih eksperata prezentovati u svakom gradu i opštini kroz koje će prolaziti budući auto-put Preljina – Pojate, odnosno Moravski koridor. U Kruševcu je studiju procene zaštite životne sredine predstavio Gunal Ozenirler iz Turske, glavni konsultant na projektu.