POČELA PRIJAVA ZA UPIS U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Danas je zvanično počela prijava za upis u prvi razred osnovne škole koja će trajati do kraja maja. Tokom ovog perioda upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. Proces prijave za upis traje od 3. aprila sve do 31. maja, ali je decu moguće upisati najkasnije do 31. avgusta.

Tokom ovog perioda sa budućim osnovcima razgovaraće školski psiholozi i pedagozi kako bi se utvrdilo da li su zreli za polazak u školu, a ovo testiranje ne zahteva da dete poznaje slova i brojeve.

U slučaju kada testovi pokažu da određena oblast razvoja nije adekvatno završena, od školskog psihologa roditelji dobijaju instrukcije kako da se ponašaju i šta treba da promene u svom odnosu prema detetu. Ipak, to ne znači da dete neće poći u školu, već se roditeljima daju smernice na šta treba da obrate pažnju kako bi dete sa što manje problema prošlo kroz školovanje, a konačnu odluku o tome donose stručni saradnici i interresorna komisija.

Usluga elektronskog upisa dece u prvi razred osnovne škole putem Portala eUprava postoji od školske 2020/2021. godine. Na ovaj način roditelji jednim odlaskom u školu završavaju sve aktivnosti u vezi sa upisom deteta u školu.