PLAN ENERGETSKE EFIKASNOSTI GRADA KRUŠEVCA

Gradska uprava grada Kruševca, Odeljenje za urbanizam i građevinarstvo stavila je na javni uvid Nacrt programa energetske efikasnosti Grada Kruševca od 2019. do 2021. godine. Na osnovu obaveza koje proističu iz Zakona o efikasnom korišćenju energije, a u skladu sa ciljevima Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine, sa projekcijama do 2030. godine, Programa ostvarivanja Strategije Republike Srbije,  i Nacionalnog Plana Energetske Efikasnosti RS izložila je na JAVNI  UVID NACRT PROGRAMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI GRADA KRUŠEVCA OD 2019. DO 2021. GODINE.

 

Javni uvid u Nacrta programa Energetske Efikasnosti grada Kruševca od 2019 do 2021 godine-g, obaviće se na sajtu grada Kruševca www.krusevac.rs , kao i u zgradi Gradske uprave grada Kruševca, ul. Gazimestanska br. 1, u kancelariji  br. 6, svakog radnog dana počev do  19.7.2019.godine,  u periodu od 8 – 16 časova. U Programu EE JLS dat je i predlog mera i aktivnosti kojima će se obezbediti efikasno korišćenje energije, koji sadrži: plan energetske sanacije i održavanja javnih objekata u okviru JLS, planove unapređenja sistema komunalnih usluga (sistema daljinskog grejanja, sistema daljinskog hlađenja, vodovoda, javnog osvetljenja, upravljanja otpadom, javnog saobraćaja I drugo) koje pružaju JKP čiji je osnivač JLS, kao i plan korišćenja obnovljivih izvora energije i druge mere koje se planiraju u smislu efikasnog korišćenja energije.

 

Na izložen Nacrt  programa Energetske Efikasnosti grada Kruševca od 2019 do 2021, sva zainteresovana lica mogu izvršiti javni uvid, staviti primedbe i dati sugestije u pisanoj formi, u prijemnoj kancelariji br. 31, Gradske uprave grada Kruševca. Po završenom javnom uvidu, Program će biti dat na dalje usvajanje kroz skupštinsku gradsku proceduru.