OSTEOPOROZA, OZBILJAN ZDRAVSTVENI PROBLEM

U Apoteci „Anđela“, u objektu preko puta Strare zelene pijace, organizovana je kontrola gustine kostiju.

 

Osteoporoza je bolest koja nastaje kao posledica smanjenja koštane mase i poremećaja građe kostiju. Kao rezultat toga, kosti postaju slabe i podložne prelomima. Najčešće prelomi nastaju usled pada, a u ozbiljnim slučajevima, čak i usled kijanja, kašlja i minimalnih udaraca. Više desetina miliona ljudi u svetu ima problem sa niskom gustinom kostiju, a od njih, više od deset miliona ljudi ima tako nisku gustinu kostiju da im je dijagnostikovana osteoporoza. Osteoporoza najčešće pogađa ljude starije od 50 godina, a kako je populacija sve starija, ovo će brzo postati ozbiljan zdravstveni problem. Osteoporoza je stanje u kome koštano tkivo slabi i zato je podložnije lomljenju. Svakoj drugoj ženi i svakom četvrtom muškarcu se dešavaju prelomi kao rezultat slabljenja koštanog tkiva.

 

Osteoporoza može biti sprečena ili odložena sprovođenjem preventivnih mera. Prevencija počinje promenom životnih navika, što može da pomogne u sprečavanju gubitka koštane mase i da zaustavi slabljenje kostiju. Jedan od najvažnijih načina za održavanje čvrstine kostiju je unošenje odgovarajućih količina kalcijuma i vitamina D, što sprečava gubitak kalcijuma iz koštanog tkiva. To se postiže adekvatnom ishranom ili uzimanjem preparata koji sadrže kalcijum i vitamin D. Druge preventivne mere uključuju redovno, ali ograničeno izlaganje suncu, svakodnevne vežbe i izbegavanje pušenja i konzumiranja alkohola.

 

Testovi kojima se određuje gustina kostiju su dostupni pacijentima i njima se može proceniti rizik od osteoporoze. U Apoteci “Anđela” najavljuju da će kontrolne preglede gustine kostiju ponoviti kroz par meseci.