OPTIMIZACIJA MREŽE TELEKOMA U KRUŠEVCU

JP “Telekom Srbija” početkom juna meseca započelo je sa radovima na optimizaciji svoje mreže na teritoriji Kruševca.

 

Na više lokacija u gradu, 10ak ekipa kompanije “Telekom Srbija” i “Telekomunikacija” Blace, trenutno izvodi radove na postavljanju kablova fiksne mreže, a u cilju optimizacije i poboljšanja uslova za građane – korisnike usluga.

 

Planirano je da se ovi radovi sprovedu na više lokacija, šire gradsko područje, centralno gradsko područje, industrijaska zona, deo Mudrakovca, Bivolje, potez do Lipovca, Gari, Pakašnica, naselja Bagdala, Prnjavor, Rasadnik i naselje Ujedinjene nacije, gde su radove danas obišli predstavnici “Telekoma”, “Telekomunikacije” i grada Kruševca. Predstavnik izvođača radova – “Telekomunikacije Blace”, dipl. ing Miodrag Đorđević izjavio je da se ovim radovima unapređuje kvalitet usluga JP “Telekom Srbija”.

 

Teritorija Grada Kruševca podeljena je na klastere, a ukupno ih ima pet. Celokupna ta teritorija, prema dinamici Telekoma, biće pokrivena ovim radovima. Do sada je ukupno postavljeno preko 30 km kablova, a još toliko treba da se postavi do kraja radova.