ODRŽANA SEDNICA AKTIVA DIREKTORA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA NA TERITORIJI KRUŠEVCA

Danas je održana poslednja sednica aktiva direktora osnovnih i srednjih škola na teritoriji Kruševca na kojoj je ocenjeno da je bezbednosna situacija učenika u školama povoljna.

Na inicijativu Školske uprave Kruševac organizovani su sastanci aktiva direktora u školama u opštinama Rasinskog okruga i gradu Kruševcu kako bi se sagledala bezbednosna situacija učenika u školama. Dogovoreno je da se ovakvi sastanci održavaju jednom tokom polugodišta odnosno dva puta u toku godine.

Majski nemili događaji pokrenuli su aktivnije učešće svih činilaca u društvu sa istim ciljem, kako preventivno reagovati i spečiti nasilje svih oblika, akcenat je stavljan na školsku decu i adolescente.

Sastanku su prisustvovali direktori osnovnih i srednjih škola, predstavnici Policijske uprave Kruševac, opšte bolnice Kruševac i dugih relevantnih institucija.